மலேசியாவில் 13 பேர் உயிரிழப்பு….. மேலும் பலர் மாயம்…. மீட்ப்பு பணி தீவிரம்!!!

மலேசியாவின் செலன்கோர் மாணிலத்தில் தொடர்ச்சியாக நிலவிவரும் மழையுடன் கூடிய காலநிலை காரணமாக அங்குள்ள முகாம் ஒன்றின் மீது மண்மேடு ஒன்று சரிந்து…