14 மற்றும் 13 வயதுடைய மாணவிகள் மீது கத்திக்குத்து!!!

ஜேர்மனியில் இல்லர்கிச் என்ற கிராமத்தில் பாடசாலைக்கு சென்று கொன்டிருந்த 14 மற்றும் 13 வயதுடைய இரண்டு மாணவிகள் மீது நபர் ஒருவர்…