இதைப் பார்தால் கண்களுக்கு கவர்ச்சியும், குளிர்ச்சியும் கிடைக்கும்……
மாதவியின் வெளியீடு!!!

நடிகை மாதவி கழுகு படத்தில் நடித்ததன் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதித்தார். இவருடைய கண்கள் நடிகை சிலுக்குவின் கண்களுக்கு இணையாக…