லண்டனில் மாவீர தினம் மண்டபத்தில் பல ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளார்கள்

தற்போது லண்டனில் மாவீரர் தினம், எக்ஸெல் மண்டபத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது. பல ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் இதில் கலந்து கொண்டு…