வியட்னாமில் உள்ள அகதிகளை மூளைச் சலவை செய்யும் அதிகாரிகள்…..

கடல் வழியாக சட்டரீதியற்ற முறையில் கனடா செல்வதற்காக சென்று கப்பல் பழுதடைந்ததன் காரணமாக தற்பொழுது வியட்நாமில் தடுத்து வைக்கப்பட்டு இருக்கும் 300…