இந்தியாவின் புனித மேரி தேவாலயத்தின் மீது தாக்குதல்….. மர்ம நபர்களைத் தேடி பொலிஸார் வலைவீச்சு!!!

இந்தியாவின் கர்னாடாவில் அமைந்துள்ள மிகப் பிரதான கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு தலமான புனித மேரி தேவாலயத்தினுல் நுளைந்த மர்ம கும்பலொன்று பாரிய தாக்குதலினை…