வவுனியாவில் பொலிஸ் மோப்ப நாய்கள் இறக்கப்பட்டதன் பின்னனி என்ன???

வடக்கில் அதிகரித்துள்ள போதைப்பொருள் பாவணை மற்றும் போதைப்பொருள் விற்பனை என்பவற்றினை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக வவுனியா நெலுக்குளம் பொலிஸார் மோப்ப நாய்கள் மூலமாக…