யாழ்ப்பாணம் சாவச்சேரியில் 8 அடி நீள முதலை நகருக்குள் வந்து 2 நாய்களை விழுங்கியுள்ளது

யாழ்ப்பாணம் சாவச்சேரியில் 8 அடி நீள முதலை நகருக்குள் வந்து 2 நாய்களை விழுங்கியுள்ளது. பிடித்துக் கட்டிய ஊர் மக்கள் வீடியோ…

சர்வதேச விமான நிலையங்களோடு “”யாழ்ப்பாணம்”” திரையில் தெரிகிறது தமிழனின் பெருமை பாருங்கள்

யாழ் பலாலி விமான நிலையத்தில் இருந்து, இந்தியாவுக்கு விமான சேவைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளது. ஏற்கனவே ஒரு தமிழர் இந்த விமான சேவையை இயக்க…