வழமைக்கு மாறாக 04 பெண்களால் கடத்தப்பட்டு வண்புனர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபர்!!!

இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணிபுரியும் இளைஞர் ஒருவர் நேற்று இரவு பணி முடிந்து வீட்டுக்கு நடந்து சென்றுகொன்டிருந்தார். இந்நிலையில்…