சுற்றுலா விசாவில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல தடை உத்தரவு!!!

சுற்றுலா விசாவினை பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளில் வேலைக்காக சென்ற இலங்கைப் பெண்கள் ஓமானில் விபச்சார தொழிலுக்காக வலுக்கட்டாயமாக விற்கப்பட்டதனை ஆதாரமாகக் கொன்டு இலங்கைக்கான…