25 லட்சத்தை அள்ளிய பிக் பாக்ஸ் விஜே மகேஸ்வரி பாதியில் வெளியேறி பெரும் சாதனை !

TV நிகழ்சிகளில் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்தார் விஜே மகேஸ்வரி. இவர் தான் பின்னட் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். 35…