விடுதலைப் புலிகள் தலைவரின் தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கைத்துப்பாக்கியை வைத்திருந்த இராணுவ உயர் அதிகாரி!!!

கம்பஹா பிரதேசத்தில் வசிக்கும் முன்னால் இராணுவ கெப்டன் ஒருவர் கடந்த 2018 ஆண்டு இராணுவத்தில் முக்கிய பதவியில் இருந்தபோது மருத்துவ காரணங்களுக்காக…