ஈரானில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆளில்லா விமானங்கள் உக்ரைனில் தீவிர தாக்குதல்!!!

உக்ரைனுக்கும் ரஷியாவுக்கும் கடுமையான போர் நடந்துகொன்டிருக்கும் நிலையில் ரஷ்யா நேற்று உக்ரைனின் ஒடெஷா நகரத்தின் மீது ஆளில்லா விமானங்களைக் கொன்டு விசேட…