விருந்துபச்சார நிகழ்விற்கு சென்றவர் கடத்தல்…. திடுக்கிடும் சம்பவம்!!!

விருந்துபச்சார நிகழ்விற்கு சென்றவர் கடத்தல் மலையகத்திலுள்ள தெல்தோட்டை கலஹா பிரதேசத்தில் தனது மனைவியின் வீட்டில் வசிக்கும் 01 பிள்ளையின் தந்தையான 24…