வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த மனைவியை வெட்டிக்கொலை செய்த கணவன் அவரும் சடலமாக மீட்ப்பு

இலங்கை கொக-ரெல்ல என்னும் பிரதேசத்தில், கணவன் ஒருவன் தனது மனைவியை ஆயுதங்களால் தாக்கிக் கொலை செய்ததுடன், அந்த நபரும் விஷம் அருந்தி…