உக்ரைனின் பெரும்பாலான பகுதி இருளில் மூழ்கியிருந்தும்…… வைத்தியர்கள் சாதனை!!!

கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக உக்ரைனில் தாக்குதல் இடம்பெற்று வருகின்றன. இந் நிலையில் ரஷ்ய படைகள் அங்குள்ள பிரதான மின் கட்டமைப்புக்கள் மீது…