நம்ம ஷிவாணியா இது… காட்டக் கூடாதது எல்லாம் காட்டி இளைஞர்களை மயக்கிவிட்டாங்க!!!

தொலைக்காட்ச்சி நிகழ்ச்சியில் நடித்ததன் மூலமாக பிரபல்யம் அடைந்தவர்தான் நடிகை ஷிவாணி. தொடர்ந்து பிக்பாஸ் சீசன் 04 நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றியதன் ஊடாக மக்கள்…