அரச குடும்பத்தை முற்றாக அழிக்க முற்படுகிறாரா ஹரி ? மன்னர் கடும் முடிவுகளை எட்டக் கூடும்

பெரும் சர்சைக்குரிய நபராக தற்போது கருதப்படுபவர் ஹரி. அவரோடு சேர்ந்து அவரது மனைவி மெகானும் அரச குடும்பத்தை மிகவும் கடுமையாக சாடி…