வாரிசு விஜய் படத்தால் ரஷ்மிகாவுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் சிக்கல் கலகத்தில் களோபரம்

கன்னப் படங்களில் நடித்து சில வருடங்களில் புகழ்பெற்ற நடிகையாக மாறியவர் ரஷ்மிகா மந்தானா. பல திரைப்படங்களில் நடித்தாலும் கீத கோவிந்தம் படம்…