வெளிநாட்டிலும் வாரிசுக்கு பெரும் பிரச்சனை எந்த தியேட்டரில் ஓடப் போகிறது என்பதில் குழப்பம்

தமிழ் நாட்டில் ஒரே திகதியில் அஜித் நடித்த துணிவும், விஜய் நடித்த வாரிசும் வெளியாகிறது. விஜய் படம் வெளியாகிறது அதனால் உங்கள்…