பார்டி வைத்து அந்த இடத்தில் தாடி மீசையை ஷேவ் செய்த ஆர்யா ஏன் இந்தக் கொடுமை தெரியுமா ?

நான் கடவுள் படத்தில் நடித்த ஆர்யா தாடி மற்றும் வீசை வைத்துக் கொண்டார். இயக்குனர் பாலா பற்றி ஊர் அறிந்த விடையம்…