எனது அப்பா தான் ஓசாமா பின்லேடன் என் நாய் குட்டி மீது கெமிக்கலை பாவித்து கொன்றார் !

  அமெரிக்காவின் இரட்டைக் கோபுரத் தாக்குதல். சூத்திரதாரியாக இருந்தவர் ஓசாமா பின்லேடன். 3,000 பொதுமக்கள் இறந்து மட்டும் அல்ல. இதனால் தமிழர்களும்…