கனடா செல்ல என வியட்நாமில் சிக்கி தற்போது தற்கொலை செய்த கிரிதரன் இவர் தான்

கனடா செல்ல என பெரும் தொகைப் பணத்தை ஏஜன்சியிடம் கொடுத்து. பின்னர் வியட்நாம் கடலில் சிக்கிய ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்பாக நாம்…