எலக்ரிக் கார்களுக்கு Road Tax அறிமுகம் ஆகிறது துண்டு விழும் 7B பில்லியனை ஈடுகட்ட வேண்டுமாம் !

பிரித்தானியாவில் மின்சார கார்கள் பாவனை அதிகரித்துள்ள நிலையில். தற்போது ஆண்டு தோறும் Road Tax கிடைத்து வந்த பணத்தில் 7 பில்லியன்…