பற்றியோட் ஏவுகணைகளை கொடுத்தால் ஐரோப்பா மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும்- ரஷ்யா எச்சரிக்கை

அமெரிக்க தயாரிப்பான அதிநவீன பற்றியோட் ஏவுகணைகளை, உக்கிரைனுக்கு வழங்கினால். ஐரோப்பிய நாடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் என நேரடியாக ரஷ்யா எச்சரிக்கை…