5 புது வகையான கொரோனா வெளவாலில்- சீனாவில் மீண்டும் லாக் டவுன் அறிவிப்பு

5 வகையான மற்றம் பெற்ற கொரோனா வைரஸ், வெளவாலில் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். இது மனிதர்களுக்கு என் நேரமானாலும் தொற்றக்…