கலகத் தலைவன் தலையில் துண்டைப் போட்டு கொள்ளவேண்டிய நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின்

எந்தப் படத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும், ஒரு சிரிப்புடன் அது தொடர்பான விமர்சனத்தை முன்வைத்து விடுவார் உதயநிதி. ஆனால் இன்று அவரது சொந்தப்…