யாழ்ப்பாணம் வர இருந்த 1620 கோடி ரூபா மதிப்புள்ள கொக்கேய்ன் பிடிபட்ட தி.மு.க ஆசாமிகள்

காலையில் எழுந்தால் தனது கட்சி உறுப்பினர்கள் என்ன திருகுதாளம் செய்திருப்பார்களோ என்ற கவலையுடன் தான் நான் எழும்புகிறேன் என்று ஸ்டாலின் கூறி…