பார்டி வைத்து அந்த இடத்தில் தாடி மீசையை ஷேவ் செய்த ஆர்யா ஏன் இந்தக் கொடுமை தெரியுமா ?

நான் கடவுள் படத்தில் நடித்த ஆர்யா தாடி மற்றும் வீசை வைத்துக் கொண்டார். இயக்குனர் பாலா பற்றி ஊர் அறிந்த விடையம்…

கலகத் தலைவன் தலையில் துண்டைப் போட்டு கொள்ளவேண்டிய நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின்

எந்தப் படத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும், ஒரு சிரிப்புடன் அது தொடர்பான விமர்சனத்தை முன்வைத்து விடுவார் உதயநிதி. ஆனால் இன்று அவரது சொந்தப்…